Khai quật khảo cổ điện Thái Hòa thuộc Đại nội Huế

Khai quật khảo cổ điện Thái Hòa thuộc Đại nội Huế

ANTD.VN - Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch vừa có văn bản cho phép Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiến hành khai quật khảo cổ khu vực hai bên điện Thái Hòa để xác định thêm hệ thống nền móng, gạch của ngôi điện quan trọng bậc nhất kinh thành Huế.