Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  UBND TP Hà Nội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 với một số dự án.
Hà Nội xem xét kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công với một số dự án

Hà Nội xem xét kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công với một số dự án

UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 273 /UBND-KH&ĐT về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành của thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp Thành phố chủ động rà soát, đối chiếu với Kho bạc Nhà nước Hà Nội, báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 và đề xuất kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023.

Dự án thuộc một trong các trường hợp sau: Dự án quan trọng quốc gia; dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch (năm 2022) nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau (năm 2023);

Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau; dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép; sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương chỉ có duy nhất 1 dự án trong năm kế hoạch (năm 2022) hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch được xem xét.

Mức vốn ngân sách thành phố kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của từng dự án không cao hơn số vốn kế hoạch ngân sách Thành phố năm 2022 còn lại chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2023.

Báo cáo, giải trình phải làm rõ nguyên nhân giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn đã giao và các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép đã áp dụng để khắc phục; cam kết giải ngân hết số vốn ngân sách Thành phố năm 2022 đề xuất kéo dài đến hết ngày 31-12-2023.

UBND TP yêu cầu Kho bạc Nhà nước Hà Nội báo cáo số liệu giải ngân tổng thể của toàn thành phố, của từng cấp ngân sách (cấp Thành phố và cấp huyện) và chi tiết của từng dự án sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu, trình HĐND cấp huyện xem xét, phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện.