• Bữa ăn học đường lành mạnh cho trẻ em Việt: Bài học từ Nhật Bản

    Bữa ăn học đường lành mạnh cho trẻ em Việt: Bài học từ Nhật Bản

    ANTD.VN - Bữa ăn học đường đủ chất, sạch và ngon là chìa khóa quan trọng để cải thiện dinh dưỡng và tầm vóc cho trẻ em Việt Nam. Không chỉ cung cấp năng lượng cho cả ngày dài học tập, bữa ăn trưa tại trường còn giúp bồi đắp cho trẻ tinh thần hợp tác và thái độ trân trọng nguồn thực phẩm, thói quen và sự hiểu biết đúng về dinh dưỡng chuẩn.