Kế hoạch Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để kịp thời triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm vi cả nước và cụ thể hóa Quyết định số 1660/QĐ-BQP, ngày 7/6/2021, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 1724/KH-BQP về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Kế hoạch nêu rõ đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển và đặt đường link, banner, logo để thu hút thí sinh tham gia cuộc thi trên trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật/Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội và website của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân; Cổng Thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí khác ở Trung ương, địa phương.

Cuộc thi được tổ chức trong vòng một tháng (thi Tháng); bên cạnh đó, Ban tổ chức triển khai ba đợt thi Tuần trong tháng diễn ra cuộc thi; thí sinh có thể đăng ký tham gia thi Tháng và các đợt thi Tuần.

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3 năm 2020. ảnh 1

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3 năm 2020.

Về Phương pháp thi: Thí sinh truy cập, đăng ký tham gia cuộc thi (thi Tháng) hoặc các đợt thi Tuần và làm bài thi trực tuyến trên phần mềm, địa chỉ website của Ban Tổ chức (thiết kế tương thích, chạy được trên các thiết bị đa phương tiện: máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows, Android, iOS...). Trình tự, các bước tham gia cuộc thi, thí sinh thực hiện theo Thể lệ do Ban Tổ chức công bố.

Về Thời gian tổ chức cuộc thi: Cuộc thi (thi Tháng) được tổ chức trong vòng một tháng, bắt đầu từ 00h ngày 6/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021; bên cạnh Cuộc thi Tháng, Ban Tổ chức đồng thời phát động các đợt thi Tuần, gồm:

Đợt thi Tuần 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 6/9/2021 đến 23h59 ngày 12/9/2021.

Đợt thi Tuần 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 19/9/2021.

Đợt thi Tuần 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 26/9/2021.

Trao giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu Luật cảnh sát biển năm 2019 ảnh 2

Trao giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu Luật cảnh sát biển năm 2019

Về cơ cấu giải thưởng: Căn cứ kết quả làm bài của thí sinh tham dự cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ xem xét, đề nghị Ban Chỉ đạo cuộc thi trao các giải cá nhân với cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và giải tập thể gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, hằng tuần, Ban Tổ chức cũng sẽ xem xét, trao các giải thi Tuần cho cá nhân với 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Các tập thể, cá nhân có thành tích tốt, trong một số trường hợp đặc biệt, có thể được tặng giải thưởng động viên, quà tặng bằng hiện vật của cuộc thi.

Kế hoạch giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo các nội dung được phân công; xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án và Thể lệ cuộc thi; tham mưu công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cuộc thi; thông tin, truyền thông và thực hiện các hoạt động phát động, tổng kết cuộc thi; tổ chức trao giải thưởng đợt thi Tuần cho người đạt giải và đăng tải trên website của cuộc thi; vận động tài trợ để tạo nguồn xã hội hóa để tăng giá trị giải thưởng; tổ chức in ấn, phát hành tài liệu phục vụ cuộc thi.

Vụ Pháp chế, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị có nhiệm vụ phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ TT-TT, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức cuộc thi; phối hợp hoàn thiện nội dung ngân hàng câu hỏi, đáp án; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong quân đội tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Tư lệnh 86 có nhiệm vụ phối họp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin và các vấn đề khác có liên quan phục vụ tổ chức Cuộc thi; phối hợp trong quá trình vận hành cuộc thi trực tuyến; thực hiện thông tin, truyền thông về cuộc thi rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển và các phương tiện thông tin đại chúng, báo điện tử, trang tin điện tử khác.

Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội nhân dân, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển hoặc chủ động tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trên các ấn phẩm (báo viết, kênh thông tin điện tử, truyền hình) một cách rộng rãi, cập nhật thông tin đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Cục Tài chính Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công; hướng dẫn thanh quyết toán, bảo đảm tổ chức Cuộc thi theo đúng quy định của pháp luật.

Để thu hút đông đảo người dân tham gia thi, Bộ Quốc phòng trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành; Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị ngoài quân đội quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai cuộc thi đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia cuộc thi.

Việc tổ chức thành công cuộc thi sẽ góp phần triển khai hiệu quả Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trên phạm vi cả nước. Gắn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; góp phần động viên, khuyến khích cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hưởng ứng, tham gia xây dựng, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.