[Infographics] 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm 2016

ANTD.VN - Đó là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...
[Infographics] 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm 2016 ảnh 1