[Infographic] Nga, Trung mất vài chục nămnếu muốn chế tạo được siêu tàu sân bay lớp Ford như Mỹ

  • 23/03/2018 18:00
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài