[Infographic] Nga triển khai hàng loạt tàu ngầm nguyên tử tối tân, lưỡi hái tử thần phát đi từ lòng đại dương

  • 25/03/2018 13:48
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài