[Infographic] "Lưỡi hái tử thần" Topol-M di động của Nga có thể thổi tung một thành phố lớn trong tích tắc

  • 03/07/2017 23:38
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài