[Info] Không cần đến gần, căn cứ Nga vẫn lộ hoàn toàn trước "bóng ma do thám" RQ-4

  • 21/11/2019 09:26
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài