Hướng dẫn mới về điều kiện, thủ tục cho doanh nghiệp vay tiền trả lương ngừng việc cho người lao động

  • 26/10/2020 14:28
  • 0 bình luận
  • Nhật Linh
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo các quy định mới của Chính phủ.

Theo đó, một số nội dung chính trong chính sách cho vay như sau:

Về điều kiện vay vốn:

Người sử dụng lao động (sau đây gọi là khách hàng) được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện:

Thứ nhất là có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Thứ hai là có doanh thu quý 1/2020 giảm 20% trở lên so với quý 4/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

Thứ ba là không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay:

Mức cho vay tối đa 11 tháng của một khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng nhân với số người lao động bị ngừng việc. Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Hướng dẫn mới về điều kiện, thủ tục cho doanh nghiệp vay tiền trả lương ngừng việc cho người lao động ảnh 1

Điều kiện vay vốn trả lương cho người lao động ngừng việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội đã được nới lỏng

Lãi suất cho vay bằng 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

Đặc biệt, NHCSXH cho biết, khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay và NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.

Phê duyệt cho vay và giải ngân

Chậm nhất ngày 5 hằng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, NHCSXH thông báo cho khách hàng nêu rõ lý do từ chối.

Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho các tháng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020 trong cùng một lần, NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 1 lần.

Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021.

Trước đó, Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ đã quy định người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính vay với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc.

Ngân hàng Nhà nước sau đó đã dành nguồn tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỷ đồng với lãi suất là 0%/năm cho NHCSXH để cho doanh nghiệp vay. Tuy nhiên, đến nay, NHCSXH vẫn chưa giải ngân được khoản vay nào trong gói này, do những quy định về điều kiện vay bị cho là “làm khó doanh nghiệp”.

Tin cùng chuyên mục