Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 12

Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 12

ANTD.VN -  Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) lần thứ 12 (CLMV EMM 12) là một sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 (AEM 52) và các Hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày 22-30 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội.