• SGK Tiếng Việt lớp 1 nhiều sạn, có nên loại bỏ?

    SGK Tiếng Việt lớp 1 nhiều sạn, có nên loại bỏ?

    ANTD.VN - Trước ý kiến lo ngại muốn dừng sử dụng SGK Tiếng Việt lớp 1 có quá nhiều vấn đề như sách Cánh Diều, GS Mai Ngọc Chừ thừa nhận SGK có sạn nhưng cho rằng cần "nhặt sạn" chứ không nên hủy bỏ.