Xe+

Học trực tuyến lý thuyết lái xe thay vì học tập trung, giám sát bằng vân tay

  • 01/05/2020 07:55
  • 0 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài

ANTD.VN -Trong thời gian giãn cách  xã hội phòng chống Covid-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép các cơ sở đào tạo lái xe ô tô tổ chức đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, vừa có hướng dẫn các Sở GTVT đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết lái xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Đơn vị này yêu cầu các Sở GTVT chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô tổ chức đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19.

Các cơ sở đào tạo xây dựng quy chế đào tạo trực tuyến báo cáo sở GTVT. Trong đó, xác định rõ các nội dung cần phải thực hiện như: tổ chức lớp học, tổ chức dạy học... và chịu trách nhiệm về việc người học phải được học đủ nội dung, chương trình đào tạo theo quy định.

Học trực tuyến lý thuyết lái xe thay vì học tập trung, giám sát bằng vân tay ảnh 1

Lý thuyết lái xe sẽ được học trực tuyến thay vì phải học tập trung, giám sát bằng vân tay trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19

"Sở GTVT kiểm tra, đánh giá việc tổ chức lớp học, tổ chức dạy học, phần mềm ứng dụng, bài giảng trực tuyến, công tác kiểm tra, đánh giá học viên, giám sát học trực tuyến trong quy chế đào tạo trực tuyến của cơ sở đào tạo. Nếu đáp ứng yêu cầu đào tạo thì cho phép cơ sở đào tạo triển khai dạy học trực tuyến", Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu lớp học trực tuyến phải được tổ chức tại ở cơ sở đào tạo, thông qua phần mềm dạy học trực tuyến để giáo viên giao tiếp với học viên. Bên cạnh đó, giáo viên quản lý lớp theo quy chế đào tạo trực tuyến đảm bảo học viên tham gia học đầy đủ và lưu trữ hồ sơ tài liệu để làm minh chứng.

"Việc điểm danh được thực hiện bằng hình ảnh học viên tham gia lớp học trực tuyến, được chụp màn hình và ghi chép sổ sách theo quy định. Việc kiểm tra hết môn học được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm hoặc bài viết thu hoạch do học viên viết tay, có chữ ký xác nhận của học viên, được chụp gửi bằng các ứng dụng cho giáo viên chấm điểm và gửi bản gốc để lưu kèm", Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc kiểm tra, đánh giá đào tạo trực tuyến phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, minh bạch, đánh giá được đúng năng lực học viên và tránh được các hiện tượng gian lận.

Hình thức kiểm tra, đánh giá kết thúc môn học trực tuyến được công nhận tương đương với hình thức kiểm tra, đánh giá kết thúc môn học trực tiếp. Kết quả kiểm tra đánh giá học trực tuyến được ghi vào bảng điểm trong hồ sơ học tập.

Tin cùng chuyên mục