Nguyễn Xuân Tiệp ra mắt "Mặt lạ"

Nguyễn Xuân Tiệp ra mắt "Mặt lạ"

ANTD.VN - “Mặt lạ” của Nguyễn Xuân Tiệp không phải là một cuộc trưng bày tranh chân dung nhân vật theo cái nhìn tả kể đơn thuần. “Mặt lạ” là một cuộc bóc tách sự thật bên ngoài để tìm kiếm sự thật trong sâu thẳm.