• Đề xuất gói kích thích kinh tế lần hai

    Đề xuất gói kích thích kinh tế lần hai

    ANTD.VN -  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) vừa đề xuất gói kích thích kinh tế lần 2 và lấy ý kiến các Bộ, ngành nhằm vực dậy nền kinh tế sau Covid-19. Theo đó, hàng không, du lịch và tiêu dùng sẽ được ưu tiên.