Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn sẽ kê khai thuế như doanh nghiệp

  • 31/05/2021 10:30
  • 0 bình luận
  • Nhật Linh
  • In bài
ANTD.VN - Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang được Bộ Tài chính hoàn thiện, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn sẽ áp dụng phương pháp kê khai thuế như với doanh nghiệp.

Khi nào nộp thuế theo phương pháp kê khai?

Theo Điều 5 của Dự thảo, phương pháp kê khai sẽ được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn; hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn, nhưng tự nguyện nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Cũng theo hướng dẫn của dự thảo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng, trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, nếu không xác định được doanh thu tính thuế, hoặc xác định không phù hợp thực tế, thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế số 38.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn sẽ kê khai thuế như doanh nghiệp ảnh 1

Hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn có thể sẽ kê khai thuế như doanh nghiệp

Dự thảo thông tư cũng hướng dẫn cụ thể trường hợp cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh. Theo đó, phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định.

Cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh bao gồm: Cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến); cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân vãng lai; cá nhân chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”; cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh không bắt buộc phải thực hiện chế độ kế toán, nhưng phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, tài liệu có liên quan để chứng minh hàng hóa hợp pháp kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh.

Cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh theo hướng dẫn tại khoản này thực hiện khai thuế khi có phát sinh doanh thu chịu thuế.

Các trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán

Cũng theo hướng dẫn của dự thảo, phương pháp nộp thuế khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng quy định về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn, hay nói cách khác, hộ kinh doanh có quy mô nhỏ sẽ thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán.

Hộ khoán không phải thực hiện chế độ kế toán. Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, tài liệu có liên quan để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Hộ khoán kinh doanh không trọn năm (hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán kinh doanh thường xuyên theo thời vụ, hộ khoán ngừng, tạm ngừng kinh doanh) thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định hộ khoán không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm dương lịch (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.

Hộ khoán khai thuế theo năm, nộp thuế theo thời hạn ghi trên Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số thì khai thuế đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Tin cùng chuyên mục