• Hình tượng hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam

    Hình tượng hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam

    ANTD.VN - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Khu di tích Lịch sử Đền Hùng và một số sưu tập tư nhân tổ chức sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề "Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam" diễn ra vào ngày 18/1 tới.