Hình ảnh cơ động của 3 tàu Cảnh sát biển Việt Nam vừa đi vào hoạt động

ANTĐ - 3 tàu Cảnh sát biển mới đã được cải tiến và thay thế một số hệ thống hiện đại, có thể truyền tín, thoại và cả hình ảnh hải trình về trung tâm chỉ huy của Cục CSB Việt Nam, giúp cho việc chỉ huy được thuận lợi, nhất là khi có tình huống phát sinh trên biển.

Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Cục CSB Việt Nam cho biết: 3 tàu đã được cải tiến và thay thế một số hệ thống hiện đại như hệ thống quan sát, thông tin liên lạc, ra đa, cứu sinh, cứu hỏa. Riêng hệ thống điều khiển có mức độ hiện đại thuộc “Top” đầu khu vực và thế giới.

Đặc biệc, tàu CSB 8003 không chỉ có khả năng truyền tín và thoại, mà còn có khả năng truyền hình ảnh trên hải trình về trung tâm chỉ huy của Cục CSB Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, nhất là khi có tình huống phức tạp nảy sinh trên biển...

"Việc bàn giao, đưa vào biên chế của Cảnh sát biển các tàu CSB 8003, CSB 2015 và CSB 2016 sẽ góp phần tăng cường đáng kể khả năng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển; bảo vê tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các các hành vi vi phạm pháp luật trên biển và hợp tác quốc tế để giữ gìn an ninh trật tự, hòa bình và ổn định trên các vùng biển", Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó cục trưởng-Tham mưu trưởng Cục CSB Việt Nam cho biết trên Báo QĐND.

3 chiếc tàu hiện đại của CSB Việt Nam trên cầu cảng của Nhà máy Z173

Tàu CSB rẽ sóng với tốc độ cực cao

Tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 2015

Tàu CSB-8003 có thể truyền cả hình ảnh hải trình về trung tâm chỉ huy của Cục CSB Việt Nam, thuận lợi cho việc chỉ đạo, nhất là khi có tình huống phát sinh trên biển

Các tàu CSB có thể liên lạc, hiệp đồng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển

Hệ thống vũ khí được trang bị trên tàu CSB 2015


Xem video tàu Cảnh sát biển Việt Nam đi vào hoạt động, tăng cường sức mạnh cho việc đảm bảo chủ quyền quốc gia trên biển. (Nguồn: Báo QĐND)