Hiện đại hóa y dược cổ truyền

(ANTĐ) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về y, dược học cổ truyền (YDCT) Việt Nam đến 2020.

Hiện đại hóa y dược cổ truyền

(ANTĐ) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về y, dược học cổ truyền (YDCT) Việt Nam đến 2020.

Y, dược học cổ truyền sẽ được hiện đại hóa
Y, dược học cổ truyền sẽ được hiện đại hóa

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm hiện đại hóa và phát triển mạnh YDCT trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới YDCT.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2015, 100% tỉnh/thành phố xây dựng và kiện toàn BV YDCT theo hướng BV đa khoa; đến năm 2020, 100% BV đa khoa, chuyên khoa có khoa YDCT; 100% Phòng khám và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có tổ YDCT…

Cùng với đó là việc tập trung vào chuẩn hóa trình độ chuyên môn đội ngũ lương y, lương dược, tăng cường vai trò của Hội Đông y Việt Nam.

Nguyễn Phan