• Yêu cầu làm rõ căn cứ bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

    Yêu cầu làm rõ căn cứ bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

    ANTD.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công Thương kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm Hàm vụ phó, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp đối với ông Vũ Quang Hải - con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.