Hà Nội rút 148 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý

ANTD.VN - Hôm nay 4-7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh danh mục biệt thự ban hành kèm theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 24 của HĐND TP với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Hà Nội rút 148 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý ảnh 1

HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh danh mục biệt thự, theo đó sẽ rút 148 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý

Trình bày tờ trình về việc điều chỉnh danh mục biệt thự, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, UBND TP đã thành lập Hội đồng thẩm định và 2 tổ công tác liên ngành. Sở Xây dựng và 2 tổ công tác này đã tập trung rà soát, kiểm tra hiện trạng toàn bộ các biệt thự có tên trong 2 Nghị quyết và kiểm tra thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Kết quả rà soát cho thấy, một số biệt thự là nhà phố, công trình nhà ở có giá trị kiến trúc; một số biệt thự đã phá dỡ, xây dựng công trình mới qua các thời kỳ trước đây. Một số địa chỉ biệt thự không có trên thực tế, một số biệt thự nằm ở góc phố mang 2 biển số nhà nhưng trong danh mục lại thống kê là 2 biệt thự riêng biệt...

Thống nhất với báo cáo kết quả rà soát của Sở Xây dựng, UBND TP báo cáo HĐND TP điều chỉnh danh mục 970 biệt thự trong Nghị quyết số 18 theo hướng đưa 20 biệt thự ra khỏi danh mục và xác định là công trình nhà ở có kiến trúc; đưa 2 biệt thự ra khỏi danh mục và xác định là nhà phố; đưa 3 biệt thự ra khỏi danh mục vì thống kê hai lần; điều chỉnh 22 biệt thự thành 29 biệt thự (tăng 7 biệt thự do trước đây có 2 biệt thự song lập riêng biệt nhưng lại ghép vào một số nhà); điều chỉnh địa chỉ của 51 biệt thự; xác định 123 biệt thự đã phá dỡ và hiện là đất trống hoặc đã cải tạo xây dựng lại thành nhà cao tầng... Sau khi điều chỉnh, danh mục 970 biệt thự của Nghị quyết số 18 sẽ còn 853 biệt thự.

Với danh mục 225 biệt thự tại Nghị quyết số 24, UBND TP đề xuất đưa 3 biệt thự ra khỏi danh mục và xác định là công trình nhà ở có kiến trúc; điều chỉnh từ 9 biệt thự còn 5 do trước đây một biệt thự mang hai biển số nhà đã thống kê thành 2 biệt thự; điều chỉnh địa chỉ của 11 biệt thự. Như vậy, sau khi điều chỉnh, danh mục này còn lại 218 biệt thự.

Báo cáo bổ sung sau thẩm tra, UBND TP Hà Nội tiếp tục đề nghị HĐND TP đưa 24 biệt thự chưa có hồ sơ chứng minh đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phá dỡ, chấp thuận dự án hoặc cấp phép xây dựng ra khỏi danh mục biệt thự trong Nghị quyết số 18 và quản lý theo quy hoạch với các biệt thự không có giấy phép xây dựng và các ô đất trống sau khi biệt thự bị phá. Danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết 18 sau khi điều chỉnh là 829 biệt thự. Như vậy, tổng số biệt thự được rút ra khỏi 2 danh mục là 148 biệt thự.

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam cho rằng, báo cáo thẩm tra của HĐND TP đã yêu cầu UBND TP phải giải trình rõ hơn về những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý biệt thự thời gian qua, giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, báo cáo trả lời của UBND TP chưa thấy nội dung này.

Làm rõ các vấn đề đại biểu nêu, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng khẳng định, biệt thự với Hà Nội là di sản, là công trình xây dựng rất có ý nghĩa với Thủ đô, đặc biệt với nội đô lịch sử.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, trong quá trình quản lý có bất cập về chính sách và từ thực tiễn, từ đó có buông lỏng trong quản lý, trong tổ chức điều chỉnh, xây dựng lại... Hiện nay, ở nhiều biệt thự, hộ dân còn được cấp sổ đỏ trong vùng đất lưu không.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, UBND TP năm 2008 đã chủ động xây dựng Nghị quyết 18, giao Sở Tài nguyên Môi trường căn cứ hoàn toàn vào hồ sơ để xây dựng danh mục 970 biệt thự. Trong danh mục này có nhiều bất cập về nhận diện và đánh giá. Từ sai sót này, danh mục 225 biệt thự theo Nghị quyết 24 năm 2013 cũng tiếp tục có nhiều bất cập.

Với những sai sót đó, TP giao cho Thanh tra TP thanh tra toàn diện những nội dung mà HĐND bàn, kiến nghị của HĐND... Thanh tra TP có kết luận, Sở Nội vụ xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân để sai sót trong quá trình lập danh mục, tổ chức cấp phép.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng cũng khẳng định, cùng với việc điều chỉnh hôm nay, UBND TP tiếp tục xác định trách nhiệm là sẽ quản lý tốt danh mục sau điều chỉnh, thực hiện đầu tư, cải tạo các biệt thự này theo đúng quy chế.