Hà Nội lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. 

Công văn nêu rõ, UBND TP nhận được văn bản của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng ngoài bãi sông, trong đó có đề cập, hiện tại, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có văn bản gửi UBND huyện có tuyến sông đi qua triển khai kế hoạch rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện tại khu vực bãi sông.

Đối với quy hoạch phân khu sông Hồng (R1-5), sông Đuống (R6), với vai trò là cơ quan chủ trì thẩm định các đồ án quy hoạch, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có các văn bản kèm theo hồ sơ quy hoạch gửi Sở NN&PTNT tham gia ý kiến về các nội dung đề xuất của đồ án đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở trình UBND TP xem xét, phê duyệt. Sở NN&PTNT đã có văn bản tham gia ý kiến về 2 đồ án nêu trên.

Ngày 28-7-2016, tại cuộc họp tập thể UBND TP về việc nghiên cứu quy hoạch dọc hai bên sông Hồng, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc dừng việc nghiên cứu quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (R1-5) và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan để phục vụ nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng bằng nguồn vốn tài trợ của liên danh, mời tư vấn nước ngoài nghiên cứu để phát huy hiệu quả quỹ đất hai bên sông Hồng. Nội dung này hiện đang được Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo Thường vụ Thành ủy Hà Nội để được chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch.

Hà Nội đã từng có dự án quy hoạch thành phố hai bên sông Hồng

Như vậy, ngoài việc quy hoạch xây dựng khu vực dọc hai bên sông Hồng hiện còn đang trong giai đoạn đề xuất chủ trương lập quy hoạch, các tuyến sông khác cần được UBND các huyện rà soát đảm bảo phù hợp. Để triển khai lập các đồ án quy hoạch xây dựng tại khu vực bãi sông, UBND TP chỉ đạo UBND các huyện có các tuyến sông đi qua thực hiện việc rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch tại khu vực bãi sông, phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT trong quá trình lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6) để Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Về việc trên, UBND TP giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất lập điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê của thành phố; phối hợp với đơn vị được giao lập quy hoạch chi tiết dọc hai bên sông Hồng đề xuất báo cáo UBND thành phố kế hoạch tổ chức triển khai trước 15-9-2016.