Hà Nội áp dụng nhiều quy định mới trong cấp "sổ đỏ"

  • 18/04/2017 10:31
  • 1 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN - Từ ngày 10-4, thành phố Hà Nội áp dụng những quy định mới (thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND) về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư…

“Theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND, thành phố đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở” - luật sư Lê Hồng Vân, Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định.

Hà Nội áp dụng nhiều quy định mới trong cấp "sổ đỏ" ảnh 1
Có nhiều điểm mới trong công tác cấp sổ đỏ tại Hà Nội

Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà “chung cư mini”

Về việc cấp Giấy chứng nhận đối với nhà chung cư, theo Quyết định 12/2017/QĐ-UBND, người mua nhà chung cư do hộ gia đình, cá nhân xây dựng nếu đáp ứng các điều kiện về nhà chung cư theo quy định sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng sai phép phải được kiểm tra, xử lý. Sau khi xử lý, nếu công trình được phép tồn tại và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước đối với diện tích xây dựng sai phép, không phép sẽ được xét cấp Giấy chứng nhận.

Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, quy định kèm theo Quyết định 12/2017 đã liệt kê rõ loại đất nông nghiệp được xem xét cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng và loại đất nông nghiệp xen kẹt không được cho phép chuyển mục đích sử dụng. Trong đó, đất nông nghiệp được xem xét cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng gồm: đất vườn, ao liền kề với đất ở và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư; thửa đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư được hình thành trước 1-7-2014 có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở do UBND thành phố quy định…

Loại đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư không được xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng theo quy định này gồm: đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của phường, xã; đất nông nghiệp do các hợp tác xã và các tổ chức đang quản lý giao cho các hộ gia đình xã viên sử dụng; đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai; đất nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các hạng mục, dự án theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Đối với trường hợp đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước ngày 1-7-2014, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra cụ thể các trường hợp và xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật: trường hợp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì xử lý cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc xét công nhận quyền sử dụng; nếu không phù hợp thì thu hồi đất trước khi thực hiện dự án quy hoạch…

Cấp Giấy chứng nhận với dự án có chủ đầu tư vi phạm

Đặc biệt, cũng tại Quyết định 12/2017, UBND thành phố Hà Nội sẽ xử lý, khắc phục những vướng mắc khi cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở mà chủ đầu tư có vi phạm.

Cụ thể, trong vòng 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua, chủ đầu tư phải làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Nếu chủ đầu tư vi phạm quy định trong việc cấp Giấy chứng nhận sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định  102/2014/NĐ-CP, luật sư Lê Hồng Vân cho biết.

Việc xem xét cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư có vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, tài chính, kinh doanh bất động sản... được thực hiện theo quy định của pháp luật theo nguyên tắc: việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà vẫn được tiến hành song song với việc thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư; việc cấp Giấy chứng nhận không làm thay đổi việc xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư vi phạm pháp luật.

Trường hợp đang sử dụng đất thuộc khu vực phải thu hồi đất (trừ khu vực thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, để xây dựng đường giao thông, công trình kết cấu hạ tầng, công trình công cộng) đã có thông báo và quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, đến nay đã quá 3 năm (kể từ ngày có quyết định thu hồi đất) và tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hiện không còn liên hệ với chính quyền địa phương để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các ngành, trình UBND thành phố xem xét điều chỉnh hoặc hủy bỏ quyết định thu hồi đất để có cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Tin cùng chuyên mục