Giảm trần lãi suất huy động USD

(ANTĐ) - Ngày 1-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 14/2011/TT-NHNN quy định lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (trừ tổ chức tín dụng) là 0,5%/năm (giảm 0,5%/năm so với mức cũ). Đối với lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú sinh sống hợp pháp tại Việt Nam là 2%/năm (giảm 1%/năm so với mức cũ).

Giảm trần lãi suất huy động USD

(ANTĐ) - Ngày 1-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 14/2011/TT-NHNN quy định lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (trừ tổ chức tín dụng) là 0,5%/năm (giảm 0,5%/năm so với mức cũ). Đối với lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú sinh sống hợp pháp tại Việt Nam là 2%/năm (giảm 1%/năm so với mức cũ).

Mức lãi suất vốn huy động tối đa quy định tại Thông tư này bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức và áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ; đối với các phương thức trả lãi khác, phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất vốn huy động tối đa.

Thái Nguyên