Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói về tính năng đột phá của hệ thống ứng dụng dùng chung thành phố

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói về tính năng đột phá của hệ thống ứng dụng dùng chung thành phố

ANTD.VN - Hệ thống dữ liệu, ứng dụng dùng chung mới khai trương của Hà Nội sẽ hiện thị chất lượng, tiến độ công việc từng cán bộ công chức theo thời gian thực. Từ đó, sẽ tạo nên cơ chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và áp lực để mỗi người phải làm tốt hơn công việc của mình.