Giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2009

(ANTĐ) - Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2-2010 của Hà Nội ước đạt 6005,9 tỷ đồng, bằng 79% so với tháng trước và giảm gần 6% so với tháng 2-2009. Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng này ước giảm ở tất cả các ngành và các thành phần kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán.

Hà Nội:

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2009

(ANTĐ) - Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2-2010 của Hà Nội ước đạt 6005,9 tỷ đồng, bằng 79% so với tháng trước và giảm gần 6% so với tháng 2-2009. Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng này ước giảm ở tất cả các ngành và các thành phần kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sản xuất các hàng tiêu dùng dịp Tết như: cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm vẫn đẩy mạnh sản xuất để thì có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 2, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước tăng 5,1% so với 2 tháng đầu năm 2009.

V. Hằng