EVNHANOI sẽ triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng

EVNHANOI sẽ triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng

ANTD.VN - Với việc ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã và đang cung cấp các dịch vụ điện đến khách hàng một cách hiệu quả, tiện lợi. Đặc biệt, EVNHANOI đã lắp đặt 100% công tơ điện tử cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, từ ngày 29/02/2024, EVNHANOI sẽ triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng.