GDP Hà Nội tăng 10,1%

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa cho biết, 6 tháng đầu năm 2010, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của thành phố Hà Nội tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Những ngành có tốc độ tăng trưởng cao là công nghiệp - xây dựng (11,5%), dịch vụ (9,1%)…

GDP Hà Nội tăng 10,1%

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa cho biết, 6 tháng đầu năm 2010, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của thành phố Hà Nội tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Những ngành có tốc độ tăng trưởng cao là công nghiệp - xây dựng (11,5%), dịch vụ (9,1%)…

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 3,437 tỷ USD, tăng 10,4%. Hà Nội đã cấp mới và tăng vốn cho 140 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký ước đạt khoảng 100 triệu USD, tính chung vốn đầu tư phát triển dự kiến đạt 69.475 tỷ đồng, tăng 16,5%, trong đó vốn Nhà nước tăng 7,8%, vốn ngoài Nhà nước tăng 23,4%. Trong 6 tháng qua, Thủ đô đã đón khoảng 575 ngàn lượt du khách quốc tế và gần 4 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn từ du lịch đạt hơn 52% dự toán năm.

Ngọc Khánh