FULRO - BÓNG MA ÁM ẢNH TÂY NGUYÊN (3): QUYẾT TÂM XÓA SỔ FULRO

FULRO - BÓNG MA ÁM ẢNH TÂY NGUYÊN (3): QUYẾT TÂM XÓA SỔ FULRO

ANTD.VN - Tiếp nhận Chỉ thị của Trung ương Đảng và các kế hoạch của Bộ Nội vụ, trước việc sử dụng vũ trang âm mưu chống phá cách mạng của Fulro, tại các tỉnh Tây Nguyên, hàng chục chuyên án chống Fulro của ta được triển khai. Bên cạnh đấu tranh vũ trang, tiêu diệt và bóc gỡ, nhờ công tác vận động quần chúng, chú trọng thực hiện hiệu quá các chính sách kinh tế-xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dần dần chúng ta xây dựng được nhiều mạng lưới cơ sở tốt, chuẩn bị cho cuộc phản công. Phương châm giải quyết vấn đề Fulro lúc đó là: Người về, vũ khí về, tư tưởng về…