Bảo Việt được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp

Bảo Việt được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp

ANTD.VN -  Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD), VCCI phối hợp với các bộ, ban ngành liên quan vinh danh Tập đoàn Bảo Việt trong Top 10 “Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam 2020”. Như vậy, Bảo Việt là một trong số ít các doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh trong Top 10 trong cả 5 năm mùa giải.