Doanh nghiệp mới thành lập nhiều nhất ở ngành bán buôn, bán lẻ

  • 27/03/2018 22:29
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài
ANTD.VN - Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, quý I năm nay, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 35.234 doanh nghiệp, trong đó có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới và 8.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Cũng trong quý I, số doanh nghiệp thành lập mới đăng ký vốn 278.489 tỷ đồng, tăng 2,7% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 1,5%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 225.389 lao động, giảm 22,7%.

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có 9.218 doanh nghiệp, chiếm 34,4%; xây dựng có 3.599 doanh nghiệp, chiếm 13,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.265 doanh nghiệp, chiếm 12,2%, khoa học, công nghệ...

Về số vốn đăng ký, ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4%, tiếp đến là xây dựng có 42.138 tỷ đồng, chiếm 15,1%, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 38.498 tỷ đồng, chiếm 13,8%, công nghiệp chế biến, chế tạo có 28.980 tỷ đồng, chiếm 10,4%... 

Tin cùng chuyên mục