Doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài được miễn thuế VAT

(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài. Theo đó, các doanh nghiệp này vẫn phải nộp thuế xuất, nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT).

Doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài được miễn thuế VAT

(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài. Theo đó, các doanh nghiệp này vẫn phải nộp thuế xuất, nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT).

Thông tư quy định, về thuế xuất, nhập khẩu thì doanh nghiệp phải đóng như Luật Thuế xuất, nhập khẩu hiện hành, tính cả máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu do nhà đầu tư xuất ra nước ngoài để tạo tài sản cố định của dự án. Đối với các trường hợp tạm nhập, tái xuất vẫn phải nộp thuế và sau đó hoàn thuế khi quay về.

Doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ các hoạt động đầu tư. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 25%, không áp thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Thái Nguyên