• Quảng Ninh sẽ trở thành trung tâm du lịch MICE hàng đầu Việt Nam

    Quảng Ninh sẽ trở thành trung tâm du lịch MICE hàng đầu Việt Nam

    ANTD.VN - Là địa phương có chất lượng cơ sở vật chất đứng đầu miền Bắc về tổ chức hội nghị, hội thảo, Quảng Ninh hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm du lịch MICE hàng đầu. Và đây cũng là lời giải thiết thực cho bài toán du lịch bốn mùa của vùng di sản nổi tiếng này.