Đề xuất giao Tổng công ty Cảng xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 11.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư dự kiến là 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn góp của ACV, thời hạn hoạt động dự án là 50 năm với tiến độ xây dựng là 37 tháng kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan phối hợp, Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 đã được đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hồ sơ Dự án của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Với các cơ sở này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 theo quy định với nhà đầu tư là ACV.

Đề xuất giao Tổng công ty Cảng xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 11.000 tỷ đồng ảnh 1

Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất dự kiến có tổng mức đầu tư xấp xỉ 11.000 tỷ đồng

Dự án này có mục tiêu xây dựng nhà ga hành khách quốc nội T3 công suất 20 triệu hành khách/năm và các công trình phụ trợ đồng bộ khai thác nội địa tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đáp ứng yêu cầu khai thác, phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, giảm tải cho nhà ga T1 đang quá tải.

Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến là 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn góp của ACV, thời hạn hoạt động dự án là 50 năm với tiến độ xây dựng là 37 tháng kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao UBND TP.HCM chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện Dự án theo ý kiến của các bộ ngành; thực hiện việc ký quỹ và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm việc giám sát quá trình huy động vốn của ACV theo tiến độ thực hiện công trình...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán, ACV có đủ khả năng huy động vốn dài hạn để đầu tư tối đa khoảng 23.643 tỷ đồng, bảo đảm khả năng huy động vốn để đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3.

Nhà ga hành khách T3 được kỳ vòng sẽ góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất trong bối cảnh sân bay này đã quá tải từ năm 2017 đến nay.

Ngoài ACV, dự án này cũng thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia như Vietjet Air, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương của “đại gia” Jonathan Hạnh Nguyễn…