Đề nghị bổ sung vốn cho hàng loạt công trình giao thông “khủng”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc có tổng mức đầu tư hơn 582 tỷ đồng.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ KH-ĐT về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch cho các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Bộ GTVT, ngày 27/11/2021, Bộ GTVT đã có văn bản về việc cập nhật danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và đã được Bộ KH-ĐT tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đến nay, tại quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2) của Thủ tướng Chính phủ đã cập nhật thông tin, bổ sung danh mục, giao kế hoạch trung hạn cho 2 dự án; giao kế hoạch trung hạn để thực hiện cho 43 dự án và giao kế hoạch chuẩn bị đầu tư cho 20 dự án đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bộ GTVT đề nghị bổ sung vốn dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên địa bàn tỉnh Nam Định

Bộ GTVT đề nghị bổ sung vốn dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên địa bàn tỉnh Nam Định

Trong số các dự án được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn để chuẩn bị đầu tư, đến nay có thêm 6 dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Trong đó, dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc có tổng mức đầu tư dự án hơn 4.770; nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 3.167 tỷ đồng.

Dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc có tổng mức đầu tư hơn 582 tỷ đồng; nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 520 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đề nghị bổ sung danh mục dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT.

Đồng thời, giao kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài từ điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho dự án cầu Đại Ngãi (tổng số 3.152 tỷ đồng). Trong đó, giao 2.692 tỷ đồng cho dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 và 460 tỷ đồng cho dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B.

Giao kế hoạch trung hạn vốn đối ứng từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước chưa phân bổ của Bộ GTVT (535 tỷ đồng). Trong đó, giao 475 tỷ đồng cho dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 và 60 tỷ đồng cho dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B.

Đối với các dự án trong nước đã được quyết định chủ trương đầu tư, Bộ GTVT đề nghị giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa phân bổ của Bộ GTVT cho 4 dự án.

Cụ thể, giao bổ sung: 46.912 tỷ đồng cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; 900 tỷ đồng cho dự án cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ; khoảng 710 tỷ đồng cho dự án cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; khoảng 836 tỷ đồng cho dự án cải tạo, nâng cấp QL 8C đoạn từ Thiên Cầm - QL1 và đoạn từ QL8 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh.