Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chậm giải ngân vốn đầu tư công gây ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi của nền kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chậm giải ngân vốn đầu tư công gây ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi của nền kinh tế

ANTD.VN - Sáng 25-5, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2022; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021…