Những gương mặt Ủy viên Trung ương Đảng tuổi 8X

Những gương mặt Ủy viên Trung ương Đảng tuổi 8X

ANTD.VN -  Nếu như ở Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các Ủy viên trẻ tuổi nhất vẫn thuộc lứa tuổi 7X thì trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đã xuất hiện những Ủy viên lứa tuổi 8X.
Công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

ANTD.VN - Tối 30-1, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội XIII đã báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII