Mọi thủ tục đăng ký xe đều phải kê khai online từ 1-7?

Mọi thủ tục đăng ký xe đều phải kê khai online từ 1-7?

ANTD.VN - Từ 1-7, mọi thủ tục đăng ký xe đều phải làm online, công dân từ đủ 15 tuổi trở lên sẽ được đăng ký xe… là những đề xuất mới của Bộ Công an tại dự thảo Thông tư về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.
Hoàn thiện khung pháp lý để xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị hiện đại (3): Đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch trong đăng ký xe trực tuyến

Hoàn thiện khung pháp lý để xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị hiện đại (3): Đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch trong đăng ký xe trực tuyến

ANTD.VN - Việc đăng ký xe trực tuyến thể hiện rõ mục tiêu phục vụ nhân dân tốt nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về con người, phương tiện, khi các dữ liệu quốc gia về dân cư đang gấp rút được triển khai.