• Dựa vào dân, lấy dân làm nòng cốt góp phần đảm bảo an ninh trật tự

    Dựa vào dân, lấy dân làm nòng cốt góp phần đảm bảo an ninh trật tự

    ANTD.VN - Nhận thức rõ vai trò to lớn của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; luôn lấy dân làm trung tâm, dựa vào dân và lấy sức mạnh của nhân dân làm nòng cốt. Kim chỉ nam bất biến này đã được cụ thể hóa và phát huy hiệu quả, tạo được đồng thuận cao trong nhân dân và đã trở thành giải pháp hiệu quả xây dựng “Thế trận an ninh nhân dân” trên địa bàn huyện Thanh Trì.

  • Sẵn sàng đảm bảo an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

    Sẵn sàng đảm bảo an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

    ANTD.VN - Hôm nay 12-11, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, một sự kiện chính trị mang tầm quốc tế sẽ diễn ra tại Hà Nội. Mặc dù hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng với tinh thần và quyết tâm, nỗ lực cao nhất, cho đến nay lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm đã hoàn thiện tất cả các phương án tác chiến, sẵn sàng cả về lực lượng và phương tiện đảm bảo ANTT cho hội nghị.