Đại hội đồng cổ đông VIB 2019: Năm thứ 4 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt

  • 28/03/2019 13:44
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTD.VN - Theo đó, ĐHĐCĐ VIB đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 26,5%, gồm 5,5% cổ tức bằng tiền mặt, 18% bằng cổ phiếu thưởng và 3% cổ phiếu quỹ.

Ngày 28/3 tại TP.HCM, Ngân hàng VIB đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. Hội nghị đã thông qua tất cả các báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), đồng thời thông qua danh sách các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

Đại hội đồng cổ đông VIB 2019: Năm thứ 4 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt ảnh 1

Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo VIB cho biết năm 2018 VIB đã tăng trưởng mạnh mẽ và chất lượng nhất trong 5 năm qua, với tất cả các khối kinh doanh đều vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt 2.743 tỷ, gần gấp đôi so với năm 2017 và đạt 137% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; tổng tài sản đạt gần 140 nghìn tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng 17%; nợ xấu duy trì ở mức chỉ 2,2%. VIB đã mua lại toàn bộ để xử lý dư nợ từ VAMC và là ngân hàng TMCP tư nhân đầu tiên được NHNN chấp thuận triển khai Basel II. Sau khi được nhận 41% cổ phiếu tiền mặt và cổ phiếu thưởng trong năm 2018, cổ đông VIB đã đồng thuận với phương án trả 5,5% cổ tức tiền mặt và 18% cổ phiếu thưởng, 3% cổ phiếu quỹ trong năm 2019.

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT chia sẻ về định hướng chiến lược chuyển đổi 10 năm của VIB, từ 2017 đến 2026, trong đó đặc biệt chú trọng vào khách hàng, sản phẩm và con người. Đối với khách hàng, VIB xây dựng và triển khai mạnh mẽ mô hình tương tác win-win với khách hàng, chia sẻ lợi nhuận và duy trì chất lượng dịch vụ cao nhất ở tất cả các điểm chạm với khách hàng. Về sản phẩm dịch vụ, VIB luôn hướng tới xây dựng những bộ sản phẩm ưu việt có tính cạnh tranh cao, sáng tạo và coi trọng hàng đầu yếu tố quyền lợi của khách hàng. Về con người, VIB chú trọng nâng cao năng lực của toàn bộ đội ngũ nhân sự, song song với việc đưa ra gói phúc lợi hấp dẫn nhất. Ngân hàng được vận hành trên cơ sở luôn tuân thủ với các chuẩn mực quản trị rủi ro của Việt Nam và quốc tế, trong đó có chuẩn mực Basel II và chống rửa tiền (AML).

Khi trao đổi về chỉ tiêu lợi nhuận mục tiêu 3.400 tỷ cho năm 2019, ông Vỹ cho rằng các chỉ tiêu lợi nhuận VIB đưa ra thường khá khiêm tốn và thận trọng. Năm 2017 đạt 1.405 tỷ lợi nhuận và vượt 87% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Đến năm 2018 VIB đạt 2.743 tỷ lợi nhuận và vượt 37% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Do vậy, ông Vỹ hy vọng rằng năm 2019 VIB sẽ vượt 20%-30% kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ giao.

Đại hội đồng cổ đông VIB 2019: Năm thứ 4 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt ảnh 2

ĐHĐCĐ VIB đã thông qua một số hạng mục quan trọng:

- Về kế hoạch kinh doanh 2019: ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 3.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018, tổng tài sản 182.908 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 136.509 tỷ đồng, huy động vốn 127.198 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.

- Về kế hoạch vốn, ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 7.835 tỷ vào ngày 31/12/2018  lên mức tối đa 10.900 tỷ đồng trong năm 2019.

- Về cổ phiếu thưởng cho nhân viên: đại hội chấp thuận phương án sử dụng hơn 7,7 triệu cổ phiếu quỹ trị giá 175 tỷ đồng để thưởng cho nhân viên.

- Về bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VIII (2019 - 2023), ĐHĐCĐ đã thông qua với 7 thành viên HĐQT trong đó có 1 thành viên độc lập và 3 thành viên BKS, trong đó cả 3 đều là thành viên chuyên trách.

- ĐHĐCĐ cũng đã thông qua các báo cáo và đề xuất khác của HĐQT và BKS, trong đó có báo cáo kết quả kinh doanh 2018 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, báo cáo của BKS, và chấp thuận uỷ quyền cho HĐQT quyết định đưa cổ phiếu VIB niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM vào thời điểm phù hợp.

Đây là lần đầu tiên VIB tổ chức ĐHĐCĐ tại TP. HCM sau khi có giấy phép chuyển hội sở chính vào tháng 11/2018.

Tin cùng chuyên mục