Đã có quy hoạch công nghiệp hỗ trợ

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Theo đó, đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp với khoảng 1.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa và xuất khẩu 25% giá trị sản xuất công nghiệp. Lĩnh vực công nghiệp phụ trợ chủ yếu theo Quy hoạch này là: linh kiện phụ tùng kim loại; công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày; công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.