Công ty CP bóng đèn, phích nước Rạng Đông kỷ niệm 55 ngày Bác Hồ về thăm

ANTD.VN - Tất cả các bộ phận cán bộ, lao động của Công ty CP bóng đèn, phích nước Rạng Đông bắt tay ngay vào hoạch định mục tiêu và chương trình hoạt động cho năm Thi đua làm theo lời Bác dạy 2/5/2019 – 28/4/2020.

Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông tích cực cải tiến kỹ thuật để nâng cao sức cạnh tranh

9h sáng ngày 28/4/1964, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được Bác Hồ đặt chân đến thăm.

Thực hiện lời dạy của Bác, kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm, toàn thể cán bộ Công ty CP bóng đèn, phích nước Rạng Đông thi đua lao động, sản xuất, cải tiến kỹ thuật để làm ra những sản phẩm chất lượng, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo ông Nguyễn Đoàn Thăng- Tổng giám đốc Công ty CP bóng đèn, phích nước Rạng Đông, mặc dù thị trường bóng đèn, phích nước đang có sự cạnh tranh gay gắt, nhưng công ty đã có nhiều cải tiến để tăng trưởng.

Cụ thể, nếu lấy năm 2015 làm mốc, doanh thu đạt 2.660 tỷ, mục tiêu phấn đấu mỗi năm tăng 8-10%, thì thực tế 2016, doanh thu đạt 2.940 tỷ (tăng 10,52%); Năm 2017 đạt 3.270 ( tăng 1,.22%); Năm 2018 đạt 3.621 tỷ (tăng 10,73%).

Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng năm 2015 đạt 10,5 triệu đồng; đến năm 2016 đã đạt 12 triệu đồng và năm 2017 đạt 12,9 triệu đồng; năm 2018 đạt 13,7 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty tăng lên từng năm. Năm 2018, vốn chủ sở hữu của công ty là 842 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 331 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 259 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: “Hiện cạnh tranh trên thị trường sản phẩm LED cũng khác hẳn trước. Nếu như trước đây chỉ có 5-7 đối thủ, Rạng Đông lại giữ vai trò chi phối, thì nay với sản phẩm LED có tới trên 3.600 công ty nhập khẩu LED, lắp ráp đơn giản các modul LED Trung Quốc bán...".

Năm 2019, Công ty đặt mục tiêu doanh thu tối thiểu đạt 4.020 tỷ, phấn đấu đạt 4.150 tỷ, tăng 14% so với 2018, cao hơn mục tiêu đặt ra trong chiến lược 2016 – 2020 ban đầu.