Sản phẩm công nghiệp chủ lực giúp giảm nhập siêu

ANTĐ - Hà Nội hiện có 57 sản phẩm công nghiệp chủ lực của 48 doanh nghiệp, chiếm 26,73% giá trị sản xuất công nghiệp, 9,5% kim ngạch xuất khẩu. 

Trong đó, nhiều doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố vẫn tăng trưởng tốt trong bối cảnh khó khăn như: Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội, Tổng công ty May 10, Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty Dệt kim Đông Xuân, Công ty TNHH MTV Thống Nhất, Công ty CP kim khí Thăng Long, Công ty CP ôtô Xuân Kiên…, góp phần giảm nhập siêu cho thành phố. 

Theo ông Phạm Đức Tiến - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường tổ chức cho doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ triển lãm, giao thương với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tạo môi trường gắn kết giữa các doanh nghiệp với các tổ chức và cá nhân, nhà khoa học, các tổ chức khoa học, viện trưởng cơ quan nghiên cứu nhằm góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ.