Tình người xuyên biên giới của người Việt giữa đại dịch Covid-19

Tình người xuyên biên giới của người Việt giữa đại dịch Covid-19

ANTD.VN - Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và hỗ trợ người dân nước sở tại chống dịch. Hành động sẻ chia, đoàn kết cao đẹp đó đã thắp lên ngọn lửa ấm về tình người cao quý của dân tộc Việt Nam trong khó khăn, hoạn nạn.
Khơi dậy nguồn lực kiều bào đóng góp vào sự phát triển của đất nước

Khơi dậy nguồn lực kiều bào đóng góp vào sự phát triển của đất nước

ANTD.VN - Phát huy nguồn lực của kiều bào trong quá trình phát triển đất nước và nâng cao hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương này đang được triển khai tích cực trong thực tế, đem lại nhiều kết quả tích cực.