• Chấp thuận cho MSB tăng vốn điều lệ lên 15.275 tỷ đồng

    Chấp thuận cho MSB tăng vốn điều lệ lên 15.275 tỷ đồng

    ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tăng vốn điều lệ thêm 3.525 tỷ đồng, từ mức hiện tại lên 15.275 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.