• Đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch Covid-19

    Đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch Covid-19

    ANTD.VN -  Thời gian qua các tôn giáo trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội đã tích cực tham gia phòng, chống dịch, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ngăn chặn, từng bước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.