Chính thức cho phép chuyển cổ phiếu từ HoSE sang HNX để chống "nghẽn lệnh"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM sang SGDCK Hà Nội phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội đồng cổ đông gửi cho SGDCK Hà Nội và SGDCK TP.HCM.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn gửi Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) TP.HCM và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việ chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM (HoSE) sang SGDCK Hà Nội (HNX).

Theo đó, doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM sang SGDCK Hà Nội phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội đồng cổ đông gửi cho SGDCK Hà Nội và SGDCK TP.HCM.

Sau đó, SGDCK Hà Nội phải khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM, không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới.

Tình trạng "nghẽn lệnh" giao dịch trên HoSE thời gian qua khiến nhà đầu tư bức xúc ảnh 1

Tình trạng "nghẽn lệnh" giao dịch trên HoSE thời gian qua khiến nhà đầu tư bức xúc

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên SGDCK Hà Nội. Hai SGDCK phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

Cổ phiếu của các công ty chuyển giao dịch hiện nằm trong bộ chỉ số VN-Index của HoSE sẽ được đưa ra khỏi bộ chỉ số của HoSE trong thời gian tạm thời chuyển giao dịch sang HNX. Tạm thời chưa xem xét chuyển giao dịch đối với các cổ phiếu của các công ty hiện nằm trong bộ chỉ số VN30.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu SGDCK Hà Nội, SGDCK TP.HCM và Trung tâm Lưu ký chứng khoán khẩn trương xử lý để doanh nghiệp có thể chuyển giao dịch tương tự như các trường hợp chuyển niêm yết đã thực hiện từ trước đến nay.

Đồng thời, SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư.

“Cơ chế này được áp dụng từ ngày 03/03/2021. UBCKNN sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế này khi chuẩn bị xong giải pháp công nghệ giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM” – UBCKNN nêu rõ, đồng thời đề nghị 2 SGDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và báo cáo về UBCKNN các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xử lý.

Quyết định này của UBCKNN được ban hành sau khi có được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Tờ trình của UBCKNN về việc tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM sang SGDCK Hà Nội để giảm tải cho hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM.