• Bổ nhiệm cán bộ ồ ạt lúc chuyển giao nhiệm kỳ khiến dư luận bất bình

    Bổ nhiệm cán bộ ồ ạt lúc chuyển giao nhiệm kỳ khiến dư luận bất bình

    ANTD.VN -Dự thảo Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày cho biết, tham nhũng vẫn nghiêm trọng, tình trạng bổ nhiệm cán bộ ồ ạt cuối nhiệm kỳ gây bức xúc rất lớn, tình trạng cán bộ bao che, “bảo kê” cho vi phạm vẫn tồn tại…