• ABBANK và kỳ vọng tăng xếp hạng tín nhiệm của Moody’s

    ABBANK và kỳ vọng tăng xếp hạng tín nhiệm của Moody’s

    ANTD.VN -  Bên cạnh việc duy trì tính thanh khoản cao trong bảng cân đối, các đánh giá khác của Moody’s tại thời điểm cuối quý I năm 2021 về thách thức và các rủi ro phải đối mặt đã và đang được Ngân hàng TMCP An bình (ABBANK) cải thiện , các chỉ số trong báo cáo tài chính nửa năm cho thấy hướng đi đúng của Ngân hàng.

  • Hết tháng 11, ABBANK đạt 101% kế hoạch lợi nhuận năm 2020

    Hết tháng 11, ABBANK đạt 101% kế hoạch lợi nhuận năm 2020

    ANTD.VN -   Tính đến hết 30/11/2020, Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt 1.378 tỷ đồng, tương ứng đạt 101% kế hoạch năm. Như vậy, ABBANK đã vượt kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra cho năm 2020.