CAP Hàng Đào đang tìm chủ sở hữu

ANTD.VN - CAP Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tạm giữ 1 xe máy kiểu dáng nhãn hiệu xe Attila màu xanh, BKS 51S7-8029, SK RLGH125CD4D024381, SM VMEM9B024381.

CAP Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tạm giữ 1 xe máy kiểu dáng nhãn hiệu xe Attila màu xanh, BKS 51S7-8029, SK RLGH125CD4D024381, SM VMEM9B024381, đề nghị ai là chủ sở hữu chiếc xe trên đến CAP Hàng Đào để giải quyết; khi đi mang theo những giấy tờ có liên quan. Điện thoại liên hệ 043.8255328.